Zapraszamy do kontaktu!

a

PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Wysowa Przekrocz Granice” mająca na celu poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Uście Gorlickie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.